Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Huutokauppahuone Aleksi Oy (Y:2321925-9)

Lempäälän Aleksi, 37500 Lempäälä

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sami Taustila

Puhelin +358 40 1431331

Sähköposti posti@hkaleksi.fi

 

REKISTERIN NIMI

Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakasrekisteri

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakkaaksi tai ostanut tuotteita Huutokauppahuone Aleksi:ltä suoraan tai verkkosivustolta, myynyt tuotteita Huutokauppahuone Aleksin kautta, tai osallistuu Huutokauppahuone Aleksi Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai arvontaan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös ennakkotarjousten sekä myyntien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Huutokauppahuone Aleksi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Huutokauppahuone Aleksi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Huutokauppahuone Aleksi Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

Huutokauppahuone Aleksi Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakaspalveluun, joko puhelimitse, tai sähköpostitse posti@hkaleksi.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero(t)

Kirjautumistiedot

Ennakkotarjoukset

Voitetut kohteet

Myyntierittelyt

Laskutiedot

Tiedot, että onko asiakas tunnistautunut, ja sitoutunut Huutokauppahuone Aleksin ehtoihin. Ennakkotarjouksia tekevän asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen tarvittavat tiedot, esimerkiksi henkilötunnus salattuna.

Asiakkaan allekirjoittamat dokumentit

Järjestelmän käyttöä parantavat tiedot, kuten asiakkaan asettamat kiinnostuksen kohteet.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Huutokauppahuone Aleksi Oy:n käytössä, paitsi Huutokauppahuone Aleksi Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Huutokauppahuone Aleksi Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Huutokauppahuone Aleksi Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Huutokauppahuone Aleksi Oy:n järjestelmän pääkäyttäjän käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Huutokauppahuone Aleksi Oy salasanasuojatulla palvelimella. Tietoliikenne rekisteriin on salattua.